Mercedes-AMG G63

11.750.000.000 Vnđ

Tên xe Mercedes-AMG G63
Giá niêm yết 11.750.000.000₫
Giá lăn bánh tại TP.HCM 12.067.430.000₫
Giá lăn bánh tại TP.HCM 12.286.430.000₫
Giá lăn bánh tại tỉnh 12.048.430.000₫
Thanh toán trước từ 20% 3.685.929.000₫
Số tiền còn lại 8.600.501.000₫
Số tiền trả mỗi tháng (7 năm) 102.386.916₫